Ako myslieť mimo krabice

Prečo sa tak často používa toto slovné spojenie a čo sa tým chce povedať? Kreatívne myslenie Vám pomôže vidieť veci inak než je zaužívané a nájsť riešenia na problémy, ktoré sa zdali byť neriešiteľné, nezvládnuteľné alebo pridrahé. Mnohokrát jednoduché riešenia na komplexné problémy vznikajú, ak vystúpite z komfrotnej zóny alebo zaužívaného "nedá sa".

Bežné myslenie je myslenie doslova založené na tom, čo je zaužívané - myslenie, ktoré vás však môže brzdiť ako prekročiť hranice vašich možností. Ak bojujete s problémom, tento druh myslenia vám môže zabrániť v tom, aby ste videli veci inak, rozhodli sa alebo sa posunuli vpred. 

Každý z nás má svoje vzorce správania sa, myslenia, konania. Tieto vzorce nás vždy vedú v rámci našej komfortnej zóny, ak sa máme o niečom rozhodovať. Komfortná zóna nám zabezpečí, že náš život ide ďalej bez zmeny a po vybehaných chodníčkoch. Je to cesta najmenšieho odporu.

Out of the box znamená, že sa na veci pozrieme z iného uhla pohľadu, vystúpime z vlastnej komfortnej zóny a prebádame, čo tam za ňou vlastne máme. Odchádzame z bezpečia “vybehaných koľají” a hľadáme nové cesty a nové možnosti.

Najväčším problémom firiem (nielen ľudí) je opustiť cestu zaužívaného, a technologicky alebo procesne inovovať.

V jednoduchosti je krása.

 

Späť do obchodu